Amerikansk Bulldog Klubb Norge (ABKN) ble stiftet i 2004. Klubbens hovedfokus og mål er å bevare hunderasen og dens egenskaper, samt bidra til å skape et aktivt og organisert miljø rundt den i Norge.

ABKN ønsker å bevare rasen i dens funksjonelle, arbeidende og historisk korrekte form, og dette søkes oppnådd ved å fokusere på egenskaper, helse og et funksjonelt eksteriør i henhold til rasestandarden. Vi ser behovet for en bærekraftig og sunn avlsbase i landet, og har derfor satt nokså omfattende avlskriterier for rasen. Klubben bistår med informasjon til medlemmer og interesserte av rasen, og gir veiledning vedrørende avl og valpekjøp.

Klubben vil gjøre sitt ytterste for å legge til rette for et givende, lærerikt og aktivt hundehold for våre medlemmer. Det vil arrangeres uformelle samlinger og fellestreninger etter ønske og anledning, og mer formelle aktiviteter som utstillinger, konkurranser, kurs og annet i samarbeid med NHL med fler. Det oppfordres til kommunikasjon på alle nivåer, og vi har både facebookgruppe og forum for våre medlemmer.

ABKN er underlagt Norges Hunders Landsforbund (NHL), norges nest største hundeorganisasjon og følger deres regler for avdelinger og laug. Medlemmer av ABKN vil gjennom NHL ha hundefaglig støtte og ha tilgang til treninger hos alle NHLs avdelinger og klubber i Norge. Vi kan også gi våre medlemmer rabatt på blant annet registrering av valpekull, og arrangementer som utstilling og andre konkurransen

 

 

Ta en titt på våre firbeinte medlemmer