Utstillingsresultater 6.2.2016

 

Flere ABKN medlemmer stilte ut sine hunder i helga med flotte resultater! Klubben setter stor pris på alle som stiller ut og konkurrerer i forskjellige grener – medlemmer kan gjerne sende inn resultater og få de publisert her på hjemmesiden.

 

Bingen Bulldogs Addicted – «Junkie»: Exc., Cert. og Beste Tispe. Junkie mottok sitt tredje Cert. og blir dermed Norsk Champion så snart hun registreres i NHL.

Bingen Bulldogs I’ll Whip Ya Head Boy – «Whip»: VG.

Bingen Bulldogs Wild Turkey – «Hera»: VG.

Hillbillybulls Norway Big Otto Delaney – «Otto»: Exc., Cert. og BIR.

Stepstone’s Gagball – «Gimp»: Exc., HP. og BIR unghund.

 

Vi gratulerer!

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Nye avlskriterier

 

Testkrav:

 • HD: FCI Fri (dvs. A eller B)
 • Eller Penn-hip: Top 30%
 • AD: Fri (dvs. 0)
 • Spondylose: Fri
 • NCL: Bærer av gen kan bare parres med fri, alle valper må testes innen salg og valpekjøpere opplyses om testresultat. Test betales av oppdretter.
 • Ichtyosis: Bærer av gen kan bare parres med fri, alle valper må testes innen salg og valpekjøpere opplyses om testresultat.Test betales av oppdretter.
 • MH test: Raseprofil som foreslått av avlskomitéen. Kommer til å publiseres på avlssidene.

Øvrige retningslinjer:

 • Avlstisper skal være min. 2 år ved sin første parring.
 • Avlstisper skal ha min. 1 løpetid fri mellom kull, dvs. min. 12 mnd.
 • Valper skal DNA testes opp mot foreldre.
 • Valper skal leveres med stamtavle og kjøpekontrakt.

Foreldredyr skal i tillegg bevises rasetypiske og uten alvorlige defekter ved enten:

 • Å bli 1. premiert på utstilling (rød sløyfe, ikke BIS)
 • Eller typegodkjent på f.eks. Rasespesialen eller en NHL utstilling. (Hunden må være min. 12 mnd. ved bedømming/typegodkjenning. Bedømming skal gjøres etter en av følgende rasestandarder: ABNA, NKC, ABRA).
Publisert i Retningslinjer for avl | Skriv en kommentar

REFERAT FRA ÅRSMØTE I AMERIKANSK BULLDOG KLUBB NORGE 28.11.2015

 

Tilstede på møtet var: Tamara Ranzau Faigh, Linn Bakken Hansen, Alexander Aulisether, Thomas Seiersten, Anna-Karin Larsson, Lars Erik Nordseth, Ketil Larsen, Hilde Rabben, Snorre Skistad, Åse Karina Houlison, Hanne Løver, Lars Lindberg, Anna Lovise Sedolfsen, Roar Olsen, Henning Meyer-Woll.

Agenda:

 1. Åpning
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av styre og komiteer
 6. Valg av revisorer
 7. Valg av møteleder og referent.

Henning Meyer-Woll (organisasjonssekretær NHL) ble valgt som møteleder. Møteleder konstaterte at ingen hadde innsigelse mot innkallelsen. Tamara Ranzau Faigh ble valgt som referent.

 • Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
 • Regnskapet ble enstemmig godkjent. NHL v. Henning Meyer-Woll ønsket å gjøre oppmerksom på at det ifølge NHL sine vedtekter er nødvendig med revisor i fremtiden.
 • Alle forslag innsendt av ABKN sin avlskomité ble enstemmig godkjent. Avlskravene er derfor som følger

 

Testkrav:

 • HD: FCI Fri (dvs. A eller B)
 • Eller Penn-hip: Top 30%
 • AD: Fri (dvs. 0)
 • Spondylose: Fri
 • NCL: Bærer av gen kan bare parres med fri, alle valper må testes innen salg og valpekjøpere opplyses om testresultat. Test betales av oppdretter.
 • Ichtyosis: Bærer av gen kan bare parres med fri, alle valper må testes innen salg og valpekjøpere opplyses om testresultat.Test betales av oppdretter.
 • MH test: Raseprofil som foreslått av avlskomitéen. Kommer til å publiseres på avlssidene.

Øvrige retningslinjer:

 • Avlstisper skal være min. 2 år ved sin første parring.
 • Avlstisper skal ha min. 1 løpetid fri mellom kull, dvs. min. 12 mnd.
 • Valper skal DNA testes opp mot foreldre.
 • Valper skal leveres med stamtavle og kjøpekontrakt.

Foreldredyr skal i tillegg bevises rasetypiske og uten alvorlige defekter ved enten:

 • Bli 1. premiert på utstilling (rød sløyfe, ikke BIS)
 • Eller typegodkjent på f.eks. Rasespesialen eller en NHL utstilling. (Hunden må være min. 12 mnd. ved bedømming/typegodkjenning. Bedømming skal gjøres etter en av følgende rasestandarder: ABNA, NKC, ABRA).

 

Valg av ny rasespesial komité:

 • Ingen ønsket å melde seg til å bidra i komitéen.

Valg av ABKN styremedlemmer:

 • Vi oppfordrer alle som kunne tenke seg å stille til valg i klubbens styre om å melde interesse.

Verv på valg for 2016:

Styreleder: 1 år – Lars-Erik Nordseth – enstemmig valgt.

Nestleder: 2 år – Åse Karina Houlison – ikke på valg i år.

Kasserer: 2 år – Tamara Ranzau Faigh – enstemmig valgt.

Styremedlem: 1 år – Linn B. Hansen – enstemmig valgt.

Styremedlem: 1 år – Alexander Aulisether – enstemmig valgt.

Styremedlem: 1 år – Thomas Seiersten – enstemmig valgt.

Styremedlem: 1år – Anna-Karin Larsson – enstemmig valgt.

Valpeformidler: 2 år – Knut Høye Slåtta – ikke på valg i år.

Webmaster: 1 år – Thomas W. Holmedal – enstemmig valgt.

Valg av revisor:

 • Det ble vedtatt å bruke Tommy Kleiven som revisor.
Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar