ABKN Summershow 2015

Det er mulig å booke soveplass i sovesalene på fortet på gry.hagen@hotmail.com
Priser for soveplass; 1 natt; 350,- 2 nætter; 550,- Alle priser er pr. pers. inkl. sengetøy og håndklær. Frokost; 95,-
Det er også mulig å booke plass til telt, campingvogn eller bobil på samme e-mail adr., kontakt Gry for priser.

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Advarsel vedrørende stamtavler på Amerikansk Bulldog

A D V A R S EL !!!                                        Image

ABKN mottar mange henvendelser fra fortvilte valpekjøpere som ikke mottar stamtavle på sin hund fra oppdretter. Problemet er svært utbredt og vi mottar opp til tre henvendelser i uken hvor eiere ofte har ventet i flere år på stamtavle etter lovnad fra oppdretter.
Da det dessverre er lite hjelp raseklubben kan gi i slike saker med mindre kullet er godkjent av ABKN, ønsker vi å råde valpekjøpere til følgende:

Kontroller alltid først om et kull er godkjent av ABKN.
Om kullet ikke er godkjent, be om å få mailet kopi av mor og far sin stamtavle fra oppdretter FØR du reiser for å hilser på valpene. Betal ingen penger før du mottar dette!

Stamtavlen skal være et dokument fra en av følgende organisasjoner; ABA, NKC, UKC, ARF, ABRA, ARFE, NHL eller SHK.
Alle andre organisasjoner, håndskrevne, dataskrevne eller stamtavler på pedegreedatabase.com er ikke gyldige stamtavler! Dette er noe som lages av privatpersoner uten noen kontrollinstans og kan inneholde feil, mangler eller rett og slett ikke medføre riktighet overhodet.

Om foreldredyrene ikke har godkjent stamtavle vil det ikke være mulig å fremskaffe stamtavle til din hund.
Dette gjelder også om det blir foretatt DNA test av valpene opp mot mor og far.

Dersom du ikke har stamtavle på din hund og resultat av DNA test av valp opp mot foreldre, så oppfyller du ikke hundelovens krav til dokumentasjon av rase og kan i verste fall måtte oppleve din hund avlivet, dersom politiet mener din hund ligner på en forbudt rase. Dokumentasjonsplikten ligger i Norge på hundeeier.
Vennligst se; Forskrift om Hunder §2 Dokumentasjonskrav: http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20040820-1204.html&emne=farlige*%20%2b%20hunder

Når du har sett en innskannet eller fotografert stamtavle på mor og far, kan du betale forskudd og du kan hente valpen. Ofte har ikke oppdretter mottatt stamtavlene ennå når valpene er 8 uker, men de skal være bestilt.
Alle hunder skal selges med en kjøpsavtale. Om oppdretter ikke ønsker å benytte dette, IKKE KJØP VALPEN! I kjøpskontrakten krever du å få notert som kommentar at stamtavlen skal være tilsendt kjøper innen hunden fyller fire måneder. Samt at om dette ikke er utført, forplikter oppretter å tilbakebetale hele kjøpesummen, uten å kunne kreve hunden tilbake. Da har du en sterkere sak du kan gå til forbrukerrådet med, dersom du allikevel skulle være uheldig å komme ut for en oppdretter som ikke har hold i sine lovnader. Kjøpesummen skal betales tilbake til oppdretter igjen uten forsinkelse så snart du mottar stamtavle.

Hunder uten stamtavle er å regne som en blandingshund, og kan ikke kalles en Amerikansk Bulldog.
For gjeldene pris på blandingshunder, vennligst se finn.no

Publisert i Nyheter | Skriv en kommentar

Godkjent valpekull i ABKN

Redneck Norway’s Hellion aka Lizzy X Redneck Norway’s Great White Khan aka Junior

Valper født etter Lizzy og Junior 11 juni 2013

Fotograf Kjersti Koløen

Informasjon fra oppdretter:

 

Denne kombinasjonen er en del av vår avlsplan, målet er å få rasetypiske individer både fysisk og psykisk.
Vi håper og tror på sterke og sunne individer, de viser allerede nå ved 3 uker tegn på sunnhet.
Junior og Lizzy fyller hverandre godt ut både når det gjelder mentalitet og utseende.
Valpene vokser opp i et godt å trygt miljø sammen med både tispe, hannhund, bestemor, oldemor og tante.

Mer utfyllende info kan leses her på raseklubbens forum på sidene for godkjente kull. http://amerikanskbulldog.no/forum/viewforum.php?f=46

Mer bilder og informasjon finner du på:
http://www.redneckbulldogs.net/valper.html

 

Kontaktinformasjon:

Redneck Norway v/ Snorre Skistad og Kjersti Koløen

Mail: redneckab@hotmail.com

Publisert i Godkjente valpekull | Skriv en kommentar