For å bevare rasen på en best mulig måte har ABKN fastsatt krav for godkjenning av hunder som skal brukes i avl.

Testkrav:

 • HD: FCI Fri (dvs. A eller B)
 • Eller Penn-hip: Top 30%
 • AD: Fri (dvs. 0)
 • Spondylose: Fri
 • NCL: Bærer av gen kan bare parres med fri, alle valper må testes innen salg og valpekjøpere opplyses om testresultat. Test betales av oppdretter.
 • Ichtyosis: Bærer av gen kan bare parres med fri, alle valper må testes innen salg og valpekjøpere opplyses om testresultat.Test betales av oppdretter.
 • MH (Mentaltest): Raseprofil som foreslått av avlskomitéen og vedtatt på årsmøte 2015 av medlemmene.

Øvrige retningslinjer:

 • Avlstisper skal være min. 2 år ved sin første parring.
 • Avlstisper skal ha min. 1 løpetid fri mellom kull, dvs. min. 12 mnd.
 • Valper skal DNA testes opp mot foreldre.
 • Valper skal leveres med stamtavle og kjøpekontrakt.

Foreldredyr skal i tillegg bevises rasetypiske og uten alvorlige defekter ved enten:

 • Å bli 1. premiert på utstilling (rød sløyfe, ikke BIS)
 • Eller typegodkjent på f.eks. Rasespesialen vi arrangerer årlig. Hunden må være min. 12 mnd. ved bedømming/typegodkjenning. Bedømming skal gjøres etter en av følgende rasestandarder: ABNA, NKC, ABRA.

 

Amerikansk Bulldog Klubb Norges Raseprofil for MH/Mentaltest:

 

raseprofil mhraseprofil2raseprof3