Valper født etter Blocky Bulldogs Rainbow Dash och Blocky Bulldogs Bira of TG.
Båda har A höfter samt UA armbågar (Bira pennHIP top 90%), NCL fria föräldrar eller själva NCL testade fria, MH finns att läsa nedan, är kullsyskon med eller har själv producerat vildssvins hundar, samt är linjeavlade på noggrant utvalda blodslinjer.

För vidare frågor så kontakta oss via mail eller telefon.

Email: contact@blockybulldogs.com

Martin: +0046704716042
Andreas: +0046736489982

Mårten: +0046739868069

http://www.blockybulldogs.com


Blocky Bulldogs Rainbow Dash

Efter att ha utvärderat Block * Lera kullen så är detta den hane vi idag finner lämpligast för att använda med Bira.
Inte bara är han en stabil och en arbetsförd hund, skottfast själv med enbart kända skottfasta kullsyskon från två skottfasta föräldrar, utan har även en väl sammansatt kropp och rörelse, med ett solidt saxbett och ett temperament som går väl hand i hand med vår önskeprofil av vad vi söker hos en hane.

Statistik
DOB: 15 December 2007
Breeder: Blocky Bulldogs
COI: 18
Hips/Elbows: SKK: A / UA
Temperament Test: känd MH status
Weight: 42 kg

Info
Ett naturligt djupt, lugnt, hårt samt fast bett
Ej hundaggressiv (småhundar kan dock koppla på bytesdrift)
Har vare sig mat eller föremåls försvar
Saxbett
Överlag välvinklad
Ej miljö/föremålsberörd
Skottfast
Välmusklad
Fysiskt stark med bra spänstighet
God dos kamp samt Jakt
Arbetsförd
Måttligt förig

 

Blocky Bulldogs Bira of True Grit

Bira är den tik vi har som presterat bäst då det gäller L-test samt har den bästa individuella hälsostatusen bland tikarna idag (om man bortser ifrån hennes avkommor).
Hon har även gått bra inom lydnaden «LK3» och ställts med bra resultat.

Statistik
DOB: 30 august 2004
Breeder: True Grit
COI: 14,5
Hips/Elbows: PennHIP: 0.33 – 0.39 / top 10 %
SHK: A / UA
Temperament Test: L-testad, känd MH status
Weight: 38 kg

Titles:
LP I

Achievements:
* Uppflyttad LK III
* Uppflyttand LK II
* 2nd place on the sprint at Red Alpha Show 2006

Show:
*ABRA BIS , ABCS 2006 under Judge Dan Simonsen
* ABRA BIM, Red Alpha Show 2006
ABRA Points: 55

Pros:
* Överlag väldigt stabil och arbetsför mentalitet
* Har lätt för att arbeta självständigt

Cons:
* Aningen för låg kamplust

 

Valparnas stamtavla


MH resultat

Blocky Bulldogs Rainbow Dash

1b. KONTAKT = 3
1b. KONTAKT = 3
1c. KONTAKT = 3

2a. LEK 1 = 4
2b. LEK 1 = 4
2c. LEK 1 = 4

3a. FÖRFÖLJANDE (A) = 4
3a. FÖRFÖLJANDE (B) = 4

3b.GRIPANDE (A) = 2
3b.GRIPANDE (B) = 2

4. AKTIVITET = 3

5a. AVST.LEK = 3
5b. AVST.LEK = 1
5c. AVST.LEK = 1
5d. AVST.LEK = 1
5e. AVST.LEK = 1

6a. ÖVERRASKNING = 3
6b. ÖVERRASKNING = 4
6c. ÖVERRASKNING = 3
6d. ÖVERRASKNING = 1
6e. ÖVERRASKNING = 3

7a. LJUDKÄNSL. = 3
7b. LJUDKÄNSL. = 4
7c. LJUDKÄNSL. = 1
7d. LJUDKÄNSL. = 1

8a. SPÖKEN = 3
8b. SPÖKEN = 5
8c. SPÖKEN = 2
8d. SPÖKEN = 3
8e. SPÖKEN = 4

9a. LEK 2 = 4
9b. LEK 2 = 4

SKOTT = 1

Blocky Bulldogs Bira of True Grit (T) Född: 2004-09-30

1a.Kontakt hälsning: 3
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

1b.Kontakt samarb.: 3
Följer med men är inte engagerad i testledaren.

1c.Kontakt hantering: 3
Accepterar hantering.

2a.Lek leklust: 4
Startar snabbt, leker aktivt.

2b.Lek gripande:3
Griper tveksamt eller med framtänderna.

2c.Lek dragkamp: 5
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar- även under den passiva delen -tills testledaren släpper.

3a Förföljande: 4
Startar med hög fart, målinriktat – bromsar in vid bytet.

3a Förföljande: 4
Startar med hög fart, målinriktat – bromsar in vid bytet.

3b Gripande: 3
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

3b Gripande: 4
Griper direkt. Släpper.

4.Aktivnivå: 4
Är uppmärksam men ökad aktivitet eller oro efter hand.

5a.Avst.lek intresse: 3
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

5b.Avst.lek hot/aggr:1
Visar inga hotbeteenden.

5c.Avst.lek nyfiken: 5
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d.Avst.lek leklust: 5
Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e.Avst.lek samarb.: 3
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

6a.Överr. rädsla: 2
Hukar sig och stannar.

6b.Överr. hot/agg: 1
Visar inga hotbeteenden.

6c.Överr. nyfikenhet: 2
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen
samt lockar på hunden.

6d.Överr. kv. rädsla: 1
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

6e.Överr. kv. intr.: 1
Visar inget intresse.

7a.Ljud rädsla: 3
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

7b.Ljud nyfikenhet: 5
Går fram till skramlet utan hjälp.

7c.Ljud kv. rädsla: 1
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d.Ljud kv. intresse: 2
Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

8a.Spöken hot/agg: 2
Visar enstaka hotbeteenden.

8b.Spöken kontroll: 4
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

8c.Spöken rädsla: 1
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

8d.Spöken nyfikenhet: 5
Går fram till figuranten utan hjälp.

8e.Spöken kontakt: 4
Tar kontakt själv kontakt med figuranten.

9a.Lek 2 leklust:4
Startar snabbt, leker aktivt.

9b.Lek 2 gripande: 3
Griper tveksamt eller med framtänderna.

10.Skott: 4 *
Avbryter lek / passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

* Gick som Ej skottberörd under L-test vid 3 års ålder

 

Lesernes kommentarer

    Legg igjen en kommentar