ABKN har fornøyelsen av å meddele at kull hos Bandit Bulldogs fra Kinghavens Nila Bone (HD A, ED 0, OCD fri, Spondylose fri, NCL fri, Ichtyose fri, MH godkjent) og Kinghavens Hank (HD A, ED 0, OCD fri, Spondylose fri, NCL fri, Ichtyose fri) er GODKJENT, med dispensasjon for manglende MH på Hank i henhold til gjeldende avlskriterier hos ABKN. Vi gratulerer og ønsker Marius og Ida samt valpekjøperne deres lykke til, vi gleder oss til å følge dette kullet fremover.