Kort om rasen

The following is an excerpt.Mange regner den Amerikanske Bulldoggen for å være en direkte etterkommer av den opprinnelige Engelske bulldoggen, tatt med over til Amerika fra Europa av immigranter på 17-1800 tallet. Som rase i moderne forstand