ABKN beklager å måtte meddele at ABKN og NHL sitt samarbeid er avsluttet på grunnlag av den første bekymringsmelding sendt fra avlsrådet i ABKN med ønske om dialog til NHL i løpet av våre 13 år som samarbeidspartnere. Det er tidligere blitt gitt en muntlig tilbakemelding vedrørende samme sak som da resulterte i bedring. Vi synes det er trist at samarbeidet nå vil bli avsluttet, spesielt uten å inngå noen form for dialog i forkant.

Vi ser allikevel at når NHL og ABKN ikke har de samme ønsker for fremtiden vedrørende Amerikansk Bulldog med fokus på viktigheten av å beholde rasen med stabil mentalitet og korrekt eksteriør, som ABKN mener er en forutsetning for å bevare en brukshundrase, så anser vi det som korrekt av NHL å avslutte vårt samarbeid.

Klubbens formål og vedtekter har siden oppstart i 2004 og opptak i NHL samme år vært:
*Fremme avl og oppdrett av fysisk og psykisk sunne, og sosialt veltilpassede individer.
*Bevare og forbedre rasens bruksegenskaper, helse og eksteriør.
*Arbeide for riktig behandling av hunder, og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
*Ivareta medlemmenes interesser

Det står ikke i klubbens mandat å overse formålet og vedtektene som ABKN er fundamentert på, og som vi anser som vår plikt ovenfor medlemmene å fremme. Vi er glade for å kunne jobbe med disse formålene sammen med andre klubber i fremtiden.

Da det verserer flere teorier i rasemiljøet vedrørende hva dette brevet til NHL kan inneholde, velger ABKN å dele brevet fra ABKN avlsråd i sin helhet nedenfor.

Vi ønsker NHL lykke til videre i fremtiden, og står gjerne til tjeneste for rasens beste i fremtiden selvom vårt samarbeide er avsluttet.

Med vennlig hilsen
ABKN styre og ABKN avlsråd

 


 

Brev sendt til NHL fra ABKN avlsråd datert 19.04.2017

BEKYMRINGSMELDING VEDRØRENDE NHL UTSTILLING

Avlsrådet i ABKN har i den siste tiden mottatt bekymringsmelding vedrørende Amerikansk Bulldog (AB) etter NHL utstillinger. Dette da grunnet at hunder som premieres i utstillingsringen har hatt graverende strukturelle feil og har blitt kåret BIR. Hunder med synlig sviktende mentale egenskaper som ikke kan undersøkes av dommer har blitt kåret BIR. Hunder med halthet er blitt kåret BIR. I tillegg om dommer som selv bekrefter at hen ikke har lest rasestandarden for rasen før bedømming.

Ved forespørsel til ABKN styre om legitimitet av denne informasjonen er disse påstandene blitt bekreftet.

Avlsrådet i ABKN ser på saken som svært bekymringsverdig av den årsak at 1. plassering på NHL utstilling godkjennes som et av avlskriteriene for oppdrett på AB som erstatning for 1. plassering på ren AB utstilling samt typegodkjenning med høyt erfarne dommere innen rasen.

Årsaken til at 1. plassering på utstilling er et avlskrav hos ABKN er for å på denne måten lett kunne ekskludere hunder med graverende arvelige feil som ikke er gagnet rasen å videreføre. Eksteriørmessig er dette tilfeller som blant annet kryptoride hannhunder, hunder med kraftige skjelettfeil som vises ved halting, som blant annet ryggproblemer, kalvbeinthet og utadvendte forbein. Samt andre feil som sees lett i en utstilling og som ikke hører hjemme på en brukshund rase som blant annet trange nesebor og skjev kjeve.
At det eksteriørmessige på rasen er korrekt og i trå med at rasen er en brukshund som må ha et helseriktig og velfungerende eksteriør er nødvendig for å kunne beholde rasen som en velfungerende brukshund og ikke skli mot det ekstreme tilfellet av utstillingsoppdrett som har skapt blant annet den Engelske Bulldoggen.

I tillegg har rasestandarden på AB som diskvalifiserende feil; «Utilgjengelighet for undersøkelse av dommer». Avl på store brukshunder med dårlig mentalitet som frykt eller aggresjon mot mennesker har vist seg svært arvelig, og er ikke noe som passer inn med de krav som finnes for hundehold i Norge. En AB skal være en åpen og vennlig hund mot mennesker. De har lov til å være reservert, det vil si likegyldige, ovenfor mennesker men frykt og aggresjon er og må være diskvalifiserende feil.

Avlsrådet i ABKN vet godt at NHL ønsker å levere et kvalitetsprodukt på sine utstillinger. Vi er også svært glade for å ha mulighet til å delta i utstillinger mot andre raser. Men vi kan ikke lukke øynene for at kvaliteten på dommere sin kunnskap om rasen har vært så dårlig over flere tilfeller at vi nå frykter for at godkjenning fra NHL på utstilling vil kunne stå i fare for forverring av rasens eksteriør og mentalitet dersom vi fortsetter å godkjenne 1. plassering på NHL utstilling som et av avlskriteriene for oppdrett på AB.

Avlsrådet i ABKN vil derfor benytte førstkommende utstilling for vurdering av om dommerne har satt seg inn i rasen før vi tar vurderingen på om vi er nødt til å ekskludere resultat på NHL utstillinger som og NHL som en godkjent organisasjon for oppfyllelse av avlskrav for rasen.

Vi ser frem imot dialog med NHL på hvordan dette kan bedres og hva som skal til for å sørge for at dommere har kjennskap til rasestandarden og hva som er diskvalifiserende feil.
Dersom det er noe ABKN kan gjøre for å bistå høyning av kompetanse, er vi med glede behjelpelig med dette. Vi ønsker også på å stille med en fortsatt åpen invitasjon for NHL dommere og skrivere til å komme på ABKN rasespesial utstilling som skrivere eller rene observatører, uten vederlag, for å lære mer om rasen fra svært erfarne spesialdommere på rasen.

Med vennlig hilsen
Avlsrådet i Amerikansk Bulldog Klubb Norge