Klubbens formål:

  • Fremme avl og oppdrett av fysisk og psykisk sunne, og sosialt veltilpassede individer.
  • Bevare og forbedre rasens bruksegenskaper, helse og eksteriør.
  • Arbeide for riktig behandling av hunder, og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
  • Ivareta medlemmenes interesser.